Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

StatPoint Statgraphics Centurion

znak graficzny oprogramowania StatPoint Statgraphics Centurion

Program Stagraphics Centurion firmy StatPoint, Inc.jest jednym z najpopularniejszych pakietów, służących do wspomagania statystycznej analizy danych. Pozwala w przystępny sposób przeprowadzać weryfikację koncepcji badawczych w bardzo szerokim zakresie zastosowań. Stąd też jest z powodzeniem stosowany zarówno przez środowiska naukowe (w naukach biomedycznych, doświadczalnictwie rolniczym, antropologii, demografii, psychologii, socjologii, pedagogice, naukach ekonomicznych czy obliczeniach inżynierskich) jak i szeroko rozumianą sferę działalności produkcyjno-usługowej (wspomaganie kontroli jakości, analiza wydajności procesów, badania opinii publicznej, zagadnienia finansowe, badania marketingowe).

Podpisana umowa pozwala na instalowanie i użytkowanie oprogramowania StatPoint Stagraphics Centurion zarówno na dowolnej liczbie komputerów, stacjonarnych oraz przenośnych, będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego jak też na prywatnych komputerach aktualnych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do 11 maja 2025 roku. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w celach edukacyjnych związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. Oprogramowanie nie może być wykorzystywane przez byłych pracowników czy studentów uczelni ani wykorzystywane do prac powiązanych z innymi organizacjami.

Aktywacja licencji będzie możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres e-mail w domenie @uj.edu.pl, @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl.

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się