Altap Salamander

Uniwersytet Jagielloński zakupił zbiorową, bezterminową licencję na oprogramowanie Altap Salamander.

Program Slamander czeskiej firmy Altap to mały i szybki, dwupanelowy menedżer plików oferujący możliwość rozszerzania swoich funkcjonalności przy pomocy pluginów, które można pobrać ze strony producenta. Posiada wbudowane przeglądarki plików tekstowych i multimedialnych, obsługę różnych formatów archiwów. Program jest dostępny dla 32- oraz 64-bitowych systemów Microsoft Windows.

Zakupiona licencja uprawnia do instalacji tego oprogramowania na nieograniczonej liczbie komputerów będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz domowych komputerów pracowników, doktorantów i studentów UJ.

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się