Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie Wolfram Mathematica

O programie ...

Program Mathematica firmy Wolfram Research, Inc. to wszechstronne środowisko realizacji obliczeń matematycznych, składu dokumentu technicznego i tworzenia aplikacji.

Mathematica to między innymi obliczenia symboliczne, szybkie obliczenia numeryczne, dowolna dokładność obliczeń, wygodny interfejs użytkownika, wieloplatformowość, możliwość równoległych obliczeń, bogate możliwości wizualizacji 2D i 3D oraz język programowania Wolfram Language.

Opis programu można znaleźć na polskiej stronie poświęconej programowi www.mathematica.pl oraz na stronie producenta pod adresem www.wolfram.com/mathematica.

 

Warunki licencji

Licencja zakupiona przez Uniwersytet Jagielloński jest licencją sieciową pozwalającą na 13 jednoczesnych uruchomień programu przez dowolnych użytkowników (pracownicy, doktoranci, studenci) z całego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komputery, które łączą się z serwerem licencji muszą znajdować się na terenie Uniwersytetu i muszą być podłączone do sieci komputerowej UJ.

Bieżąca licencja jest ważna do dn. 31.12.2022 roku.

Licencja jest licencją edukacyjną, tzn. pozwala na wykorzystanie w celach dydaktycznych i naukowych, przywołanie numeru licencji w publikacjach tworzonych w ramach Uniwersytetu oraz na inne zastosowanie wynikające z działalności statutowej Uniwersytetu. Licencja edukacyjna nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych.


Uwaga:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Matematyki i Informatyki posiadają osobną licencję Mathematica Unlimited Site z której mogą korzystać zarówno pracownicy, doktoranci i studenci tych wydziałów, przeznaczoną do instalacji na komputerach na uczelni oraz na komputerach prywatnych. W sprawie tych licencji proszę kontaktować się z administratorami wydziałowymi: na WFAiIS – mgr Olaf Lachman, na WMiI – mgr Jan Podoski.


Wymagania systemowe

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • procesor Intel Pentium Dual-Core lub równoważny,
  • dysk twardy: 19 GB wolnego miejsca,
  • pamięć RAM: 4 GB,
  • dostęp do internetu (wymagany dla dostępu do zasobów Wolfram Knowledgebase),
  • karta graficzna zgodna z OpenCL lub CUDA (wykorzystywana przy obliczeniach graficznych).

 

System operacyjny:

  • Microsoft Windows (64-bit): Windows 10 w wersji 1709 lub nowszej,
  • Microsoft Windows Server (64-bit): 2016, 2019,
  • Apple: macOS 12 (Monterey), macOS 11.0 (Big Sur) for Apple Silicon; macOS 12 (Monterey), macOS 11.0 (Big Sur), macOS 10.15 (Catalina), macOS 10.14 (Mojave) for Intel
  • Linux (64-bit): Ubuntu 18.04, 20.04, 21.04, RHEL 7–8, CentOS 7–8, Debian 9–11, OpenSUSE Leap 15.2-15.3, Fedora 34–35


Mathematica 13 została w pełni przetestowana na wszystkich wyżej wymienionych dystrybucjach Linuxa. Wersja 13 jest kompatybilna z komputerami Apple wyposażonymi w procesory ARM (dostępny jest osobny instalator dla procesorów ARM). Na dystrybucjach nowszych może zaistnieć konieczność instalacji dodatkowych bibliotek. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oprogramowanie Mathematica będzie działać również na innych dystrybucjach Linuxa opartych jądro w wersji 3.15 lub nowsze oraz glibc 2.17 lub nowsze.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do pobrania ...

Treść dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się