Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PTC Mathcad

znak graficzny oprogramowania PTC Mathcad
logo_POIS
flaga UE
 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Uniwersytet Jagielloński zakupił bezterminowe licencje programu Mathcad firmy Parametric Technology Corporation (PTC) do obliczeń numerycznych, inżynierskich i symbolicznych, z graficznym interfejsem WYSIWYG oraz zapisem symboli i formuł przy użyciu tradycyjnej notacji matematycznej. Obejmują one dodatkowe specjalistyczne moduły (toolboksy) z zakresu: obróbki sygnałów (Signal Processing), obróbki obrazów (Image Processing), analizy falkowej (Wavelets), analizy danych (Data Analysis).

Licencje zakupione przez Uniwersytet Jagielloński to wielostanowiskowa licencja sieciowa (University Edition - 100 Floating): pozwala na instalację programu na nieograniczonej liczbie komputerów podłączonych do sieci uczelnianej i użytkowanie programu maksymalnie na 100 stanowiskach jednocześnie (podczas instalacji i w czasie pracy konieczny jest dostęp do serwera kontrolującego ilość równoległych sesji z komputera o adresie IP należącym do sieci UJ).
Licencja do zastosowań niekomercyjnych, dydaktycznych.

Obecnie dostępne są dwie wersje Mathcad'a: 15.0 oraz Prime 5.0.

 

Mathcad

Komercyjny program algebry komputerowej (CAS), o możliwościach obliczeniowych zbliżonych do programu Mathematica lub Maple.

Cechą charakterystyczną Mathcada jest łatwość i intuicyjność obsługi, przy klasycznej formie zapisu wyrażeń matematycznych z użyciem naturalnych symboli algebraicznych. Nawet skomplikowane obliczenia i ich wizualizacje przeprowadzić może użytkownik bez przygotowania programistycznego, a wiele operacji daje się realizować za pomocą myszy. Program daje możliwość komponowania w trybie WYSIWYG aktywnych formuł z tekstem, tabelami, wykresami i zdjęciami, ukrywania widoczności elementów itp.

Mathcad m.in. natywnie wykorzystuje i rozróżnia w wyrażeniach wielkie i małe litery, indeksy górne i dolne, alfabet grecki, czcionki Unicode. Wyświetla i obsługuje liczby w różnych formatach, w tym: liczby rzeczywiste, urojone i zespolone, wektory i macierze, liczby w systemach dziesiętnym, binarnym, ósemkowym i szesnastkowym, liczby w notacji inżynierskiej i naukowej. Wykonuje operacje na wielkościach mianowanych (w tym TrueNumbers) z konwersją pomiędzy systemami miar i sprawdzaniem poprawności wymiarowej.

Program wspiera wymianę danych jak i integrację z bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi, pakietami sterowania akwizycji i analizy danych oraz naukowymi i inżynierskimi systemami obliczeń i symulacji m.in. CAD, CAM, CAE, FEM, BIM, GIS.

Użytkownicy mają zapewniony dostęp online do bibliotek informacji technicznych i narzędzi z zakresu chemii, nanotechnologii, ceramiki, polimerów, farmacji, optyki, elektroniki, biochemii, biotechnologii, inżynierii środowiska, lądowej i wodnej oraz wsparcie techniczne (baza wiedzy, system pomocy, baza gotowych arkuszy obliczeniowych, dostęp do tablic fizykochemicznych, matematycznych, podstawowych wzorów, formuł i stałych).

Program Mathcad stosuje więcej niż 90% firm z listy Fortune 1000, reprezentujących szeroki zakres branż.

Bardziej szczegółowy opis programu znajduje się na stronach producenta www.ptc.com/product/mathcad lub polskiego dystrybutora www.mathcad.pl.
 

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się