Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie ChemDraw Professional

Pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali możliwość korzystania do 2 lipca 2020 z programu ChemDraw Professional Ultra firmy PerkinElmer. Program ten jest dostępny na system Microsoft Windows oraz Apple Mac OS.

O programie ...

ChemDraw (poprzednio znany jako ChemBioDraw) to program służący do tworzenia i edycji struktur związków chemicznych w 2D, 3D, szlaków chemicznych oraz predykcji właściwości chemicznych (widm NMR, pKA, LogP, LogS) i generowania nazwy danego związku chemicznego (struktura > nazwa, struktura > IUPAC, nazwa > struktura). ChemDraw Professional pozwala na bezpośrednie przeszukiwanie bazy SciFinder na podstawie narysowanych struktur. Dostępne funkcje obejmują także narzędzie do rysowania płytek elektroforetycznych z opisem, peptydów, DNA, RNA, aminokwasów oraz szablony rysunków membran biologicznych, enzymów, receptorów, rybosomów, immunoglobin, mitochondriów etc. Traktowany jest jako uniwersalne narzędzie pomocne przy badaniach oraz publikacjach naukowych. Pełen spis funkcji znajduje się tutaj. Poradniki dotyczące użytkowania oprogramowania znajdują się na oficjalnym kanale YouTube – ChemDraw Wizard.

Jak uzyskać oprogramowanie

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania ChemDraw Professional oraz kluczy instalacyjnych, należy posiadać konto e-mail w domenach: @uj.edu.pl, @student.uj.edu.pl, @cm-uj.krakow.pl, @chemia.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl.

Aby pobrać oprogramowanie oraz klucze należy:

 • otworzyć stronę https://gallery.cambridgesoft.com/register.html?FlexeraAccountId=5050SL,
 • wypełnić formularz rejestracyjny na powyższej witrynie.

 

Po zalogowaniu się do centrum pobierania, należy:

 • kliknąć na pozycję Home w sekcji Software & Services w menu po lewej stronie,
 • kliknąć odsyłacz ChemDrawProfessional na stronie, która się otworzy,
 • zaznaczyć na liście, która się pojawi, pliki do pobrania,
 • po wybraniu plików kliknąć poniżej przycisk Download Selected Files, pojawi się informacja o pobraniu i zainstalowaniu tak zwanego "Download Managera".

 

Aby odnowić (przedłużyć) licencję (poprzednie zainstalowane wersje), należy:

 • uruchomić oprogramowanie ChemDraw Professional na swoim komputerze,
 • pojawi okno z ostrzeżeniem o wygaśnięciu licencji „Sorry, your activation code for ChemDraw (ChemBioDraw) has expired…….”,
 • kliknąć w przycisk z napisem „OK”,
 • pojawi się okno aktywacji „Please activate your CambrigeSoft Software” z danym osoby odnawiającej licencję (podanej przy pierwszej rejestracji i pobraniu do tej pory używanej wersji) oprogramowania ChemDraw,
 • kliknąć w przycisk z napisem „Activate over Internet”,

  Uwaga!!!
  W przypadku gdy w oknie dialogowym przycisk Activation jest nieaktywny należy przejść do opcji opisującej odnowienie licencji dla wersji,

 • pojawi się ostrzeżenie dotyczące aktywacji oprogramowania i prośba o sprawdzenie ustawienia Firewall (w czasie procesu aktywacji) na komputerze na którym odnawia się licencję oprogramowania ChemDraw,
 • jeżeli ustawienia Firewall są zgodne z informacją w oknie dialogowym kliknąć przycisk „OK”.

 

Aby odnowić (przedłużyć) licencję (wersja lub nowsze - przycisk Activation po uruchomieniu oprogramowania ChemDraw jest nieaktywny), należy:

 • Uruchomić oprogramowanie ChemDraw Professional na swoim komputerze,
 • pojawi okno z ostrzeżeniem o wygaśnięciu licencji „Sorry, your activation code for ChemDraw (ChemBioDraw) has expired…….”,
 • kliknąć w przycisk z napisem „OK”,
 • okno dialogowe wymaga wprowadzenia Activation Code - przycisk "Activation" jest nieaktywny,
 • otworzyć stronę https://gallery.cambridgesoft.com/register.html?FlexeraAccountId=5050SL,
 • przejść do zakładki „Existing User? Sign in”,
 • zalogować się (Login ID: adres e-mail użyty przy rejestracji; Password: hasło podane przy rejestracji),
  Uwaga: zapomniane hasło można odzyskać korzystając z linku „Password Finder”.
 • Z prawej strony okna Windows w grupie „Software & Services” kliknąć na „Order History” a następnie na pozycję ORD19886SL.
 • Z prawej strony tabelki w kolumnie ActivationCode pojawi numer kodu aktywacyjnego, który należy wpisać do okna dialogowego pojawiającego po uruchomieniu i zablokowaniu oprogramowania ChemDraw Professional.

 

Aby zainstalować najnowszą wersje oprogramowania ChemDraw Professional należy:

 • otworzyć stronę https://gallery.cambridgesoft.com/register.html?FlexeraAccountId=5050SL,
 • przejść do zakładki „Existing User? Sign in”,
 • zalogować się (Login ID: adres e-mail użyty przy rejestracji; Password: hasło podane przy rejestracji),
  Uwaga: zapomniane hasło można odzyskać korzystając z linku „Password Finder”,
 • z prawej strony okna Windows w grupie „Software & Services” kliknąć na „Order History” a następnie na pozycję ORD19886SL
 • kliknąć na „ + „, w pierwszej pozycji tabelki pojawi się link ChemDraw Professional ver. 17.1, po kliknięciu tabela rozwinie się z wykazem plików do pobrania i zainstalowania w kolumnie ”Files” (w przypadku systemu operacyjnego Windows – „ChemDraw Professional – WIN”.
 • Kod aktywacyjny znajduje się w kolumnie „ActivationCode”.

 

W celu pełnego wykorzystania możliwości oprogramowania / poprawienia swoich umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem ChemDraw Professional, należy:

 • skorzystać z materiałów udostępnionych na YouTube.com (hasła wyszukiwania: ChemDraw, ChemDraw Wizzard),
 • skorzystać z plików GIF  https://perkinelmer.box.com/v/ChemDrawGifs
 • skorzystać z plików Manual do pobrania z tego samego miejsca, co oprogramowanie  ChemDraw Professional.

 

W przypadku pytań, lub jakichkolwiek problemów związanych z instalacją, tudzież użytkowaniem licencji, proszę kontaktować się z  Informatics.Customer_service@PERKINELMER.COM.

 

Administratorami oprogramowania ChemDraw (poprzednia nazwa ChemBioDraw) na Uniwersytecie Jagiellońskim są:

 • dr Mariusz Pilch (Wydział Chemii UJ, email: pilch@chemia.uj.edu.pl),
 • dr Wojciech Jawień, (Wydział Farmaceutyczny CM UJ, e-mail: wojciech.jawien@uj.edu.pl),
 • dr Krzysztof Szczeponek (Wydział Chemii UJ, e-mail: szczepon@chemia.uj.edu.pl),
 • Janusz Oszajca (Wydział Chemii UJ, e-mail: janusz.oszajca@uj.edu.pl).