Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PTC Mathcad

logo Mathcad
logo_POIS
flaga UE

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Uniwersytet Jagielloński zakupił bezterminowe licencje programu Mathcad firmy Parametric Technology Corporation (PTC) do obliczeń numerycznych, inżynierskich i symbolicznych, z graficznym interfejsem WYSIWYG oraz zapisem symboli i formuł przy użyciu tradycyjnej notacji matematycznej. Obejmują one dodatkowe specjalistyczne moduły (toolboksy) z zakresu: obróbki sygnałów (Signal Processing), obróbki obrazów (Image Processing), analizy falkowej (Wavelets), analizy danych (Data Analysis).

O programie ...

Mathcad jest komercyjnym programem algebry komputerowej (CAS), o możliwościach obliczeniowych zbliżonych do programu Mathematica lub Maple.

Cechą charakterystyczną Mathcada jest łatwość i intuicyjność obsługi, przy klasycznej formie zapisu wyrażeń matematycznych z użyciem naturalnych symboli algebraicznych. Nawet skomplikowane obliczenia i ich wizualizacje przeprowadzić może użytkownik bez przygotowania programistycznego, a wiele operacji daje się realizować za pomocą myszy. Program daje możliwość komponowania w trybie WYSIWYG aktywnych formuł z tekstem, tabelami, wykresami i zdjęciami, ukrywania widoczności elementów itp.

Mathcad m.in. natywnie wykorzystuje i rozróżnia w wyrażeniach wielkie i małe litery, indeksy górne i dolne, alfabet grecki, czcionki Unicode. Wyświetla i obsługuje liczby w różnych formatach, w tym: liczby rzeczywiste, urojone i zespolone, wektory i macierze, liczby w systemach dziesiętnym, binarnym, ósemkowym i szesnastkowym, liczby w notacji inżynierskiej i naukowej. Wykonuje operacje na wielkościach mianowanych (w tym TrueNumbers) z konwersją pomiędzy systemami miar i sprawdzaniem poprawności wymiarowej.

Program wspiera wymianę danych jak i integrację z bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi, pakietami sterowania akwizycji i analizy danych oraz naukowymi i inżynierskimi systemami obliczeń i symulacji m.in. CAD, CAM, CAE, FEM, BIM, GIS.

Użytkownicy mają zapewniony dostęp online do bibliotek informacji technicznych i narzędzi z zakresu chemii, nanotechnologii, ceramiki, polimerów, farmacji, optyki, elektroniki, biochemii, biotechnologii, inżynierii środowiska, lądowej i wodnej oraz wsparcie techniczne (baza wiedzy, system pomocy, baza gotowych arkuszy obliczeniowych, dostęp do tablic fizykochemicznych, matematycznych, podstawowych wzorów, formuł i stałych).

Program Mathcad stosuje więcej niż 90% firm z listy Fortune 1000, reprezentujących szeroki zakres branż.

Bardziej szczegółowy opis programu znajduje sie na stronach producenta (www.ptc.com/product/mathcad) lub polskiego dystrybutora (www.mathcad.pl).

Obecnie dostępne są dwie wersje Mathcada: 15.0 oraz Prime 5.0.

Obydwie wersje można instalować i używać jednocześnie na jednym komputerze. Licencje jednostanowiskowe obsługiwane są przez wspólny plik licencji. W przypadku licencji Floating każdy aktywny program (bez względu na wersję) zajmuje jedną pozycję licznika równoległych sesji w serwerze licencji.

 

Mathcad dla doktorantów UJ

Studenci i doktoranci mają dostęp do programu na komputerach uczelni zgodnie z licencjami wymienionymi powyżej w punktach 1 i 2 w pracowniach dydaktycznych, naukowych albo ogólnodostępnych pracowniach komputerowych. Ewentualną potrzebę instalacji programu w takich miejscach należy zgłosić adekwatnym pracownikom lub organom swych wydziałów, instytutów.