Corel Academic Site Licence

Uniwersytet Jagielloński zakupił licencję Corel Academic Site Licence Premium, która umożliwia bezpłatny dostęp dla pracowników UJ do oprogramowania do edycji grafiki, malarstwa cyfrowego i edycji nagrań wideo, programów użytkowych i programów do grafiki inżynierskiej oraz projektowania CAD 2D i 3D. Oprogramowanie objęte tą umową można instalować na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na komputerach domowych pracowników UJ.

Umowa Corel Academic Site Licence Premium obejmuje następujące oprogramowanie:

  • CorelDRAW 2019,
  • Corel DRAW Technical Suite 2019
  • Corel PaintShop Pro 2020,
  • Corel PDF Fusion,
  • Corel Painter 2020,
  • CorelCAD 2019,
  • VideoStudio Pro 2019 Lite,
  • AfterShot HDR.

Umowa zapewnia również bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania w całym okresie jej obowiązywania.

Oprogramowania można używać tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania umowy czyli do 19 listopada 2020 r. Po tym terminie oprogramowanie należy odinstalować.

 

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się