Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Corel Academic Site Licence


Ważna informacja: dotychczasowa czasowa licencja dla doktorantów i studentów UJ na oprogramowanie Corel wygasła 30 września 2021 roku. Obecnie trwają rozmowy z firmą Corel na temat jej przedłużenia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Jagielloński zakupił licencję Corel Academic Site Licence Premium, która umożliwia bezpłatny dostęp dla pracowników UJ do oprogramowania do edycji grafiki, malarstwa cyfrowego i edycji nagrań wideo, programów użytkowych i programów do grafiki inżynierskiej oraz projektowania CAD 2D i 3D. Oprogramowanie objęte tą umową można instalować na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na komputerach domowych pracowników UJ.

Umowa Corel Academic Site Licence Premium obejmuje następujące oprogramowanie:

  • CorelDRAW Graphics Suite 2020,
  • Corel DRAW Technical Suite 2020
  • PaintShop Pro 2022,
  • Corel PDF Fusion,
  • Corel Painter 2021,
  • CorelCAD 2020,
  • VideoStudio Pro 2020 Lite,
  • AfterShot HDR.

Umowa zapewnia również bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania w całym okresie jej obowiązywania.

Oprogramowania można używać tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania umowy czyli do 19 listopada 2021 r. Po tym terminie oprogramowanie należy odinstalować.

 

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się