Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Treść dostępna po zalogowaniu! Zaloguj się

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Corel Academic Site Licence

Uniwersytet Jagielloński zakupił licencję Corel Academic Site Licence Premium, która umożliwia bezpłatny dostęp dla pracowników UJ do oprogramowania do edycji grafiki, malarstwa cyfrowego i edycji nagrań wideo, programów użytkowych i programów do grafiki inżynierskiej oraz projektowania CAD 2D i 3D. Oprogramowanie objęte tą umową można instalować na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na komputerach domowych pracowników UJ.

Umowa Corel Academic Site Licence Premium obejmuje następujące oprogramowanie:

  • CorelDRAW Graphics Suite 2020,
  • Corel DRAW Technical Suite 2020
  • PaintShop Pro 2021,
  • Corel PDF Fusion,
  • Corel Painter 2021,
  • CorelCAD 2020,
  • VideoStudio Pro 2020 Lite,
  • AfterShot HDR.

Umowa zapewnia również bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania w całym okresie jej obowiązywania.

Oprogramowania można używać tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania umowy czyli do 19 listopada 2021 r. Po tym terminie oprogramowanie należy odinstalować.

 

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się