Microsoft Products & Services Agreement

Informacje ogólne

W związku z podpisaniem przez Uniwersytet Jagielloński umowy Microsoft Products & Services Agreement (w skrócie MPSA), jednostki Uniwersytetu uzyskały możliwość zakupu do dnia 21 listopada 2019 r. licencji na oprogramowanie firmy Microsoft po bardzo korzystnych cenach.


Oprogramowanie zakupione w ramach umowy MPSA  może być instalowane i używane wyłącznie na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umowa ta nie dopuszcza użytkowania w/w oprogramowania na komputerach domowych.


  Uprzejmie informujemy, że aby otrzymać notę wewnętrzną jeszcze w tym roku należy złożyć stosowne zamówienie najpóźniej do 17 grudnia 2018.
Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane na początku roku 2019.

Szczegółowych informacji udziela:

Pani Iwona Gajda (Dział Usług Informatycznych UJ, ul. Gołębia 24, Collegium Novum, pok. 10A, tel. 12 663-1219).

 

Jak uzyskać licencje ...

Aby uzyskać licencje na oprogramowanie dostępne w ramach umowy MPSA należy:

 • zapoznać się z warunkami licencji,
 • pobrać cennik licencji (dostępny po zalogowaniu),
 • pobrać i wypełnić formularz zamówienia (dostępny po zalogowaniu)
  Uwaga: na zamówieniu musi być podane źródło finansowania czyli MPK lub PSP potwierdzone podpisem dysponenta środków,
 • pobrać i wypełnić formularz oświadczenia (dostępny po zalogowaniu),
 • dostarczyć oba powyższe dokumenty wraz z pustą płytką CD/DVD:
  • jednostki UJ bez Collegium Medicum - do Działu Usług Informatycznych (Collegium Novum, Kraków, ul. Gołębia 24, pok. 10A),
  • jednostki Collegium Medicum UJ - do Ośrodka Komputerowego CM (Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 17), tel. 12 422 04 11 wew. 338.

Płytki z nagranymi plikami instalacyjnymi oraz klucze instalacyjne będzie można odebrać w uzgodnionym terminie.

Najdalej w ciągu miesiąca od dnia złożenia zamówienia do jednostki zamawiającej zostanie wysłana nota obciążeniowa oraz dokumenty poświadczające legalność zakupionego oprogramowania.
Dokumenty te należy zabezpieczyć przed zagubieniem, gdyż są one jedynym dowodem na legalność zakupionego w ramach umowy MPSA oprogramowania.

Do pobrania

Cennik najczęściej kupowanego oprogramowania (dokument PDF) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Pełny cennik (arkusz Microsoft Excel) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Formularz zamówienia (dokument PDF) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Formularz zamówienia (arkusz Microsoft Excel) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Druk oświadczenia (dokument PDF) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!