Microsoft Products & Services Agreement

Informacje ogólne

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wygaśnięciem umowy MPSA, zamówienia złożone po 14 listopada 2019 roku zostaną zrealizowane po zawarciu nowej umowy.

Ceny licencji na oprogramowanie dostępne w nowej umowie mogą ulec zmianie. Klucze instalacyjne i nośniki instalacyjne do zamówień złożonych po 14 listopada będą wydawane dopiero po podpisaniu i wejściu w życie nowej umowy.


  Oprogramowanie zakupione w ramach umowy MPSA  może być instalowane i używane wyłącznie na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umowa ta nie dopuszcza użytkowania w/w oprogramowania na komputerach domowych.


  Uprzejmie informujemy, że instalacja najnowszego pakietu MS Office 2019 jest możliwa wyłącznie na komputerach z zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10.
W przypadku, kiedy na komputerze jest zainstalowana starsza wersja MS Windows (np. 7 lub 8.1) konieczna będzie instalacja MS Office 2016 w ramach tzw. downgrade'u, na który pozwala licencja MPSA.

  Jeśli do zamówienia ma zostać nagrany nośnik instalacyjny MS Office 2016, prosimy o dopisanie takiej prośby na formularzu zamówienia. W przypadku braku powyższej adnotacji na zamówieniu, na dostarczonym nośniku zostanie nagrany instalator MS Office 2019.


Szczegółowych informacji udziela:

Pani Iwona Gajda (Dział Usług Informatycznych UJ, ul. Gołębia 24, Collegium Novum, pok. 10A, tel. 12 663-1219).

 

Jak uzyskać licencje ...

Aby uzyskać licencje na oprogramowanie dostępne w ramach umowy MPSA należy:

 • zapoznać się z warunkami licencji,
 • pobrać cennik licencji (dostępny po zalogowaniu),
 • pobrać i wypełnić formularz zamówienia (dostępny po zalogowaniu)
  Uwaga: na zamówieniu musi być podane źródło finansowania czyli MPK lub PSP potwierdzone podpisem dysponenta środków,
 • pobrać i wypełnić formularz oświadczenia (dostępny po zalogowaniu),
 • dostarczyć oba powyższe dokumenty wraz z pustą płytką DVD albo pendrive'm:
  • jednostki UJ bez Collegium Medicum - do Działu Usług Informatycznych (Collegium Novum, Kraków, ul. Gołębia 24, pok. 10A),
  • jednostki Collegium Medicum UJ - do Ośrodka Komputerowego CM (Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 17), tel. 12 422 04 11 wew. 338.

Nośnik z nagranymi plikami instalacyjnymi oraz klucze instalacyjne będzie można odebrać w uzgodnionym terminie.

Najdalej w ciągu miesiąca od dnia złożenia zamówienia do jednostki zamawiającej zostanie wysłana nota obciążeniowa oraz dokumenty poświadczające legalność zakupionego oprogramowania.
Dokumenty te należy zabezpieczyć przed zagubieniem, gdyż są one jedynym dowodem na legalność zakupionego w ramach umowy MPSA oprogramowania.

Do pobrania

Cennik najczęściej kupowanego oprogramowania (dokument PDF) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Pełny cennik (arkusz Microsoft Excel) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Formularz zamówienia (dokument PDF) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Formularz zamówienia (arkusz Microsoft Excel) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Druk oświadczenia (dokument PDF) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!