Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Microsoft Products & Services Agreement

Informacje ogólne

logo Microsoft
 

  

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę nr 80.272.82.2024 na obsługę Microsoft MPSA. W ramach tej umowy jednostki UJ będą mogły nabywać licencje na oprogramowanie Microsoft. Umowa obowiązuje do 22 kwietnia 2027 roku.


  Oprogramowanie zakupione w ramach umowy MPSA może być instalowane i używane wyłącznie na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umowa ta nie dopuszcza użytkowania w/w oprogramowania na komputerach domowych.


  Uprzejmie informujemy, że instalacja pakietu MS Office 2019 lub nowszego jest możliwa wyłącznie na komputerach z zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10 lub 11.
W przypadku, kiedy na komputerze jest zainstalowana starsza wersja MS Windows (np. 7 lub 8.1) konieczna będzie instalacja MS Office 2016 w ramach tzw. downgrade'u, na który pozwala licencja MPSA.

  Jeśli do zamówienia ma zostać udostępniony nośnik instalacyjny inny niż MS Office 2021, prosimy o dopisanie takiej prośby na formularzu zamówienia. W przypadku braku powyższej adnotacji na zamówieniu, na dostarczonym nośniku zostanie nagrany instalator MS Office.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Pani Iwona Gajda (Dział Usług Informatycznych UJ, ul. Gołębia 24, Collegium Novum, pok. 10, tel. 12 663-1219).

 

Koniec wsparcia dla Microsoft Windows 8.1

W dniu 10 stycznia 2023 r. firma Microsoft zakończyła wsparcie techniczne Windows 8.1. Oznacza to, że pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania dla tej wersji Windows nie są już udostępniane. Brak aktualizacji zabezpieczeń spowoduje wzrost ryzyka utraty lub kradzieży danych dostępnych na komputerach z zainstalowanym systemem Windows 8.1. W związku z powyższym, zalecane jest dokonanie uaktualnienia do Windows 10 lub Windows 11. Uaktualnienia takie, wyłącznie na komputery będące własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego, są dostępne do nabycia w ramach umowy MPSA zgodnie z procedurą podaną poniżej w sekcji "Jak uzyskać licencje ...". Cena jednej licencji na jeden komputer to 54,12 euro netto + podatek VAT. Jeśli urządzenie nie spełnia wymagań technicznych niezbędnych do uruchomienia nowszej wersji Windows, zalecana jest wymiana komputera na zgodny Windows 11.

Koniec wsparcia dla Microsoft Windows 7

W dniu 14 stycznia 2020 r. Microsoft zaprzestał świadczenia usług wsparcia technicznego dla systemu Windows 7. Oznacza to, że po tym terminie nie są już udostępniane aktualizacje zabezpieczeń do tego systemu. Brak aktualizacji zabezpieczeń będzie powodować narastanie ryzyka utraty lub kradzieży danych dostępnych na komputerach z zainstalowanym systemem Windows 7.

W związku z powyższym zalecane jest zaktualizowanie systemu operacyjnego do wersji Windows 10.

W ramach aktualnie obowiązującej umowy Microsoft MPSA dostępne są licencje Windows 10 Professional upgrade. Cena jednej licencji na jeden komputer to 54,12 euro netto + podatek VAT.

Aby uzyskać licencję na Windows 10 Professional upgrade należy złożyć zamówienie zgodnie z instrukcją podaną poniżej w części "Jak uzyskać licencje ...".

 

Jak uzyskać licencje ...

Aby uzyskać licencje na oprogramowanie dostępne w ramach umowy MPSA należy:

 • zapoznać się z warunkami licencji,
 • zapoznać się z cennikem licencji (dostępny po zalogowaniu),
 • pobrać, wypełnić i podpisać (w sposób tradycyjny lub przy pomocy podpisu elektronicznego) formularz zamówienia i oświadczenia (dostępny po zalogowaniu)
  Uwaga: na zamówieniu musi być podane źródło finansowania czyli MPK lub PSP potwierdzone podpisem dysponenta środków,
 • przesłać zamówienie:
  • jednostki UJ bez Collegium Medicum - pocztą elektroniczną skan wypełnionego i podpisanego zamówienia i oświadczenia do Działu Usług Informatycznych na adres mpsa@uj.edu.pl, uwaga: skany zamówień należy przesyłać wyłącznie z adresów pocztowych w domenie @uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl,
    
  • jednostki Collegium Medicum UJ - sposób dostarczenia zamówienia należy uzgodnić z p. Dariuszem Drohomireckim z Ośrodka Komputerowego CM (Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 17), tel. (12) 422-04-11 wew. 338.

Po weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, plik z obrazem nośnika instalacyjnego oprogramowania zamawianego przez jednostki UJ bez Collegium Medicum zostanie udostępniony w chmurze UJ dla adresu e-mail podanego w zamówieniu. Sposób przekazania klucza instalacyjnego należy uzgodnić z p. Iwoną Gajdą (Dział Usług Informatycznych UJ, tel. (12) 663-1219, e-mail: iwona.gajda@uj.edu.pl).

Sposób odbioru nośników i kluczy instalacyjnych do oprogramowania zamawianego przez jednostki Collegium Medicum UJ, należy uzgodnić z Ośrodkiem Komputerowym CM UJ.

Najdalej w ciągu miesiąca od dnia złożenia zamówienia do jednostki zamawiającej zostanie wysłana nota obciążeniowa oraz dokumenty poświadczające legalność zakupionego oprogramowania.
Dokumenty te należy zabezpieczyć przed zagubieniem, gdyż są one jedynym dowodem na legalność zakupionego w ramach umowy MPSA oprogramowania.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron