Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie Wolfram Mathematica

O programie ...

 

Program Mathematica firmy Wolfram Research, Inc. to wszechstronne środowisko realizacji obliczeń matematycznych, składu dokumentu technicznego i tworzenia aplikacji.

Mathematica to między innymi obliczenia symboliczne, szybkie obliczenia numeryczne, dowolna dokładność obliczeń, wygodny interfejs użytkownika, wieloplatformowość, możliwość równoległych obliczeń, bogate możliwości wizualizacji 2D i 3D oraz język programowania Wolfram Language.

Opis programu można znaleźć na polskiej stronie poświęconej programowi www.mathematica.pl oraz na stronie producenta pod adresem www.wolfram.com/mathematica.

 

Warunki licencji

Licencja zakupiona przez Uniwersytet Jagielloński jest licencją sieciową pozwalającą na 10 jednoczesnych uruchomień programu przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komputery, które łączą się z serwerem licencji muszą znajdować się na terenie Uniwersytetu i muszą być podłączone do sieci komputerowej UJ.

Bieżąca licencja jest ważna do dn. 31.12.2024 roku.

Licencja jest licencją edukacyjną, tzn. pozwala na wykorzystanie w celach dydaktycznych i naukowych, przywołanie numeru licencji w publikacjach tworzonych w ramach Uniwersytetu oraz na inne zastosowanie wynikające z działalności statutowej Uniwersytetu. Licencja edukacyjna nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych.


Uwaga:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Matematyki i Informatyki posiadają osobną licencję Mathematica Unlimited Site z której mogą korzystać zarówno pracownicy, doktoranci i studenci tych wydziałów, przeznaczoną do instalacji na komputerach na uczelni oraz na komputerach prywatnych. W sprawie tych licencji proszę kontaktować się z administratorami wydziałowymi: na WFAiIS – mgr Olaf Lachman, na WMiI – mgr Jan Podoski.


Wymagania systemowe

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • procesor Intel Pentium Dual-Core lub równoważny,
  • dysk twardy: 17 GB wolnego miejsca,
  • pamięć RAM: 4 GB,
  • dostęp do internetu (wymagany dla dostępu do zasobów Wolfram Knowledgebase),
  • karta graficzna zgodna z OpenCL lub CUDA (wykorzystywana przy obliczeniach graficznych).

 

System operacyjny:

  • Microsoft Windows (32-bit, 64-bit): Windows 11, Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej,
  • Microsoft Windows Server (64-bit): 2019 Desktop Experience,
  • Apple (Intel, Apple Silicon): macOS 14 (Sonoma), macOS 13 (Ventura), macOS 12 (Monterey), macOS 11.0 (Big Sur),
  • Linux (32-bit, 64-bit): Ubuntu 20.04, 22.04, 23.10; RHEL 8, 9; AlmaLinux 8, 9; Debian 10–12; Fedora 38, 39; openSUSE Leap 15.5; SUSE Linux Enterprise Server 12, 15


Mathematica 14 została w pełni przetestowana na wszystkich wyżej wymienionych dystrybucjach Linuxa. Na dystrybucjach nowszych może zaistnieć konieczność instalacji dodatkowych bibliotek. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oprogramowanie Mathematica będzie działać również na innych dystrybucjach Linuxa opartych jądro w wersji 3.15 lub nowsze oraz glibc 2.17 lub nowsze.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do pobrania ...

Treść dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się