Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MAXQDA

Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę, dzięki której pracownicy, doktoranci i studenci UJ mają możliwość korzystania z oprogramowania analitycznego MAXQDA 2024 Analytics Pro. Licencja jest ważna do 5 stycznia 2025 roku.

Oprogramowanie zostało zakupione w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

O programie ...

MAXQDA jest pakietem służącym badaniom jakościowym i mieszanych. Jest jedną z najbardziej wszechstronnych aplikacji w tym obszarze, używaną przez tysiące naukowców w ponad 150 krajach na całym świecie.
MAXQDA wspomaga gromadzenie, organizowanie, analizę, wizualizację i publikowanie danych. Program umożliwia stosowanie wiele metodologii, włączając w to teorię ugruntowaną, przegląd literatury, eksplorację badań rynkowych oraz analizę jakościową treści.

Zakupiony pakiet MAXQDA Analytics Pro pozwala na jakościową, ilościową oraz statystyczną analizę danych. W ramach licencji jest dostępny również dodatek AI Assist Free (sposób aktywacji dodatku jest podany, po zalogowaniu się, w sekcji "Do pobrania").

O licencji ...

Zakupiona przez Uniwersytet Jagielloński licencja uprawnia do korzystania z oprogramowania MAXQDA Analytics Pro przez pracowników, doktorantów i studentów UJ.

Z oprogramowania można korzystać zarówno na komputerach służbowych, jak i na domowych. Aby móc korzystać z oprogramowania, zarówno podczas instalacji, jak i podczas późniejszego korzystania z programu, konieczne jest stałe połączenie z internetem. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia stałego dostępu do serwera licencyjnego. Brak takiego połączenia uniemożliwia korzystanie z oprogramowania.

Uruchamianie oprogramowania w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeżeli komputer, na którym jest uruchamiany pakiet MAXQDA Analytics Pro jest podłączony do sieci komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum UJ, ze strony użytkownika nie jest są wymagane żadne dodatkowe działania.

Uruchamianie oprogramowania poza siecią Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aby móc używać programu MAXQDA Analytics Pro poza siecią UJ (np. w domu czy w podróży), konieczne jest zainstalowanie oprogramowania PulseSecure (link do pobrania programu PulseSecure).

Po pierwszym uruchomieniu PulseSecure, należy utworzyć profil (klikając przycisk "+" czyli "Dodaj połączenie"), a następnie wpisując MAXQDA w polu "Nazwa" oraz "https://extranet.uj.edu.pl/maxqda" (bez cudzysłowu) w polu "Adres URL serwera". Po wpisaniu podanych wartości należy kliknąć przycisk "Dodaj", aby zapisać profil. Przy każdym następnym uruchomieniu programu PulseSecure, profil MAXQDA będzie widoczny w oknie programu PulseSecure.

W przypadku, kiedy komputer jest podłączony do internetu poza siecią UJ, należy każdorazowo przed uruchomieniem oprogramowania MAXQDA Analytics Pro uruchomić program PulseSecure i zalogować się do profilu MAXQDA klikając przycisk "Połącz" i używając jako nazwy użytkownika pełnego adresu e-mail w domenie @uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl lub @student.uj.edu.pl oraz jako hasło wpisując hasło do podanego konta pocztowego.

Więcej informacji...

Informacje na temat możliwości oprogramowania MAXQDA oraz pracy z nim (webinary, przewodniki, samouczki, podręcznik użytkownika) są dostępne (w języku angielskim) na stronie www.maxqda.com/service.

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów z pracą w programie lub jego działaniem można znaleźć na stronie www.maxqda.com/support/ w FAQ (Frequently Asked Questions) lub na forum użytkowników. Na stronie tej jest również możliwy kontakt ze wsparciem technicznym producenta oprogramowania MAXQDA.

Uwaga: licencja na oprogramowanie MAXQDA Analytics Pro 2022 wygasła 6 stycznia 2024 roku. Obecnie dostępna jest wyłącznie MAXQDA Analytics Pro 2024.

Wymagania techniczne

Wymagania dla komputerów z systemem Windows:

 • system operacyjny: Windows 11, Windows 10 (64 bit),
 • procesor: min. 2 rdzenie taktowane 1,6 GHz każdy, zalecane: 4 lub więcej rdzeni taktowanych 2 GHz każdy, uwaga: procesory ARM używane np. w tabletach nie są wspierane,
 • pamięć RAM: 4 GB, zalecane: 8 GB lub więcej,
 • rozdzielczość ekranu: 1280 x 720 lub więcej, zalecana: 1920 x 1080 lub więcej,
 • aktywacja licencji: stałe połączenie z internetem podczas instalacji i użytkowania oprogramowania,
 • Microsoft Office/Microsoft .NET: import dokumentów w formacie .doc lub .odt wymaga zainstalowanego programu Microsoft Word 2003 lub nowszego oraz .NET 3.5 lub nowszego (.NET jest instalowany automatycznie jeśli program instalacyjny MAXQDA nie odnajdzie go w systemie podczas instalacji; może być wtedy konieczny restart komputera).

Wymagania dla komputerów z systemem macOS:

 • system operacyjny: macOS 14.0 (Sonoma), macOS 13.0 (Ventura), macOS 12.0 (Monterey), macOS 11.0 (Big Sur), macOS 10.15 (Catalina), macOS 10.14 (Mojave),
 • procesor: min. 2 rdzenie taktowane 1,6 GHz każdy, zalecane: 4 lub więcej rdzeni taktowanych 2 GHz każdy, uwaga: procesory ARM używane np. w tabletach nie są wspierane,
 • pamięć RAM: 4 GB, zalecane: 8 GB lub więcej
 • rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 lub więcej, zalecana: 1920 x 1080 lub więcej,
 • aktywacja licencji: stałe połączenie z internetem podczas instalacji i użytkowania oprogramowania
   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do pobrania...

Treść dostępna po zalogowaniu! Zaloguj się