Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pakiet PS IMAGO PRO

znak graficzny oprogramowania Pakiet PS IMAGO PRO
Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę, dzięki której pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą nieodpłatnie korzystać z oprogramowania zawartego w pakiecie PS IMAGO PRO Academic firmy Predictive Solutions do 30 czerwca 2024 roku.
 
Aktualnie dostępne są licencje na PS Imago Pro 9 oraz 10 (licencja ta jest ważna do 30 czerwca 2024 roku).
 
PS Imago Pro 8 nie jest już dostępne (licencja wygasła 31 lipca 2023 roku).

 


 

PS IMAGO PRO to system analityczno-raportujący, którego silnikiem analitycznym jest IBM SPSS Statistics. Rozwiązanie to jest rozszerzoną wersją IBM SPSS Statistics, oferuje nowe procedury analityczne i operacje na danych oraz nowoczesne formy wizualizacji. Dzięki PS IMAGO PRO badacz można samodzielnie tworzyć atrakcyjne wizualnie raporty, na bazie obiektów wynikowych IBM SPSS Statistics i udostępniać je uprawnionym odbiorcom przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie doskonale sprawdza się zarówno przy budowie systemu raportowania cyklicznego, jak i raportach ad-hoc.

PS IMAGO PRO to kompleksowe rozwiązanie składające się z następujących komponentów:

  • IBM SPSS Statistics – silnik analityczny umożliwiający wykonanie szerokiego spektrum analiz statystycznych;
  • PS IMAGO Pack/PS IMAGO Pack PRO – to zestaw procedur zintegrowanych z programem IBM SPSS Statistics. Obejmuje unikalne procedury operacji na danych, technik analityczne i nowe formy wizualizacji wyników analiz. Oferuje między innymi możliwość identyfikacji kluczowych zmiennych do analizy, usuwania duplikatów zmiennych, czy wyliczania wartości globalnych. Wśród nowych form wizualizacji są tabelowy wykres skrzynkowy, mapa kontyngencji, a także wykresy typu dashboard, itd.
  • PS IMAGO Designer – aplikacja do projektowania i przygotowywania profesjonalnych raportów analitycznych gotowych do dystrybucji w sieci www. Pozwala na zbudowanie własnych szablonów i swobodną aranżację obiektów i komentarzy na stronach. Do tworzenia raportów wykorzystywane są obiekty wynikowe IBM SPSS Statistics (tabele, wykresy).
  • PS IMAGO Portal – środowisko służące publikacji i prezentacji raportów analitycznych stworzonych w aplikacji PS IMAGO Designer. Raporty publikowane są w repozytorium bazodanowym portalu i stamtąd w postaci stron HTML są udostępniane uprawnionym osobom poprzez przeglądarkę internetową. Podczas publikacji raporty trafiają do drzewiastej struktury folderów, porządkującej zawartość repozytorium PS IMAGO Portal
  • PS IMAGO Process – aplikacja do automatycznego tworzenia, aktualizacji i dystrybucji raportów analitycznych. Bazując na zestawie parametrów zawierających informacje o plikach danych, komendach wykonywanych przez silnik analityczny (IBM SPSS Statistics), rozwiązanie to może cyklicznie generować raporty. Z kolei wygenerowane raporty mogą zostać opublikowane na stronach www portalu analitycznego lub tylko zaktualizowane w wybranej lokalizacji.

Więcej informacji na temat PS IMAGO PRO na stronie www.psimagopro.pl.

Zakupiona licencja pozwala na instalowanie i użytkowanie powyższych produktów na komputerach będących własnością jednostek Uniwersytetu oraz na komputerach prywatnych pracowników i studentów UJ pod warunkiem używania go wyłącznie dla celów lub potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyżej wymienionego oprogramowania nie można instalować na komputerach z zainstalowanym serwerowym systemem operacyjnym.

Każda osoba użytkująca oprogramowanie zawarte w pakiecie PS IMAGO PRO Academic jest zobowiązana do zaznajomienia się z warunkami licencji oraz potwierdzenia zobowiązania się do ich przestrzegania poprzez zaznaczenia na formularzu pobierania oprogramowania zgody na warunki licencji.


 

Jak uzyskać licencje na oprogramowanie PS IMAGO PRO...

Klucze instalacyjne oraz obrazy płyt instalacyjnych PS Imago Pro są dostępne, po zalogowaniu się, na stronie Działu Usług Informatycznych UJ dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów UJ.

Aby uzyskać dostęp do plików instalacyjnych oraz kluczy instalacyjnych, należy zalogować się podając jako nazwę użytkownika swój pełny adres e-mail w domenie @uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl lub @student.uj.edu.pl, a jako hasło - hasło do swojego konta e-mail w jednej z powyższych domen.

Przed pobraniem należy wybrać potrzebną wersję oprogramowania, a następnie wypełnić krótki formularz oraz wyrazić zgodę na warunki licencji. Nie jest wymagane dostarczanie do Działu Usług Informatycznych UJ żadnych dokumentów w wersji papierowej.


PROGRAM ARIADNA

ARIADNA to program współpracy jednostek akademickich z Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), służący propagowaniu wykorzystania technik gromadzenia, analizy danych i modelowania w dydaktyce i projektach badawczych.
Zgodnie z Regulaminem programu ARIADNA, który podpisała Uczelnia, w publikacjach naukowych z wynikami analiz, które zostały wykonane z wykorzystaniem PS IMAGO PRO, należy zamieszczać informację: dane opracowano z wykorzystaniem rozwiązania PS IMAGO PRO, którego silnikiem analitycznym jest IBM SPSS Statistics.


INICJATYWY DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU ARIADNA

Warsztaty analityczne.
System akredytacji i certyfikacji zajęć.
Konferencja Analityczne Wyzwania.
Książki o statystyce i analizie danych.

 


Ważne informacje

Oprogramowanie PS Imago 9 nie jest i nie będzie dostępne w wersji dla Linuxa.

 

 

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się