Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Usług Informatycznych

    Do podstawowych zadań Działu Usług Informatycznych należy organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie działań związanych z komputerowym wspomaganiem działalności administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadania Działu obejmują:

  • wdrażanie wybranych projektów dotyczących informatyzacji Uniwersytetu, we współpracy z innymi merytorycznie właściwymi jednostkami organizacyjnymi;
  • tworzenie i aktualizacja bazy usług i systemów informatycznych w Uniwersytecie oraz koordynacja zarządzania kontami w ogólnouczelnianych systemach informatycznych;
  • zarządzanie kontami sieci Wi-Fi, obsługa techniczna odbiorników Digital Signage, a także wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z systemu ePUAP;
  • informatyczna obsługa sieci lokalnych i stanowisk komputerowych jednostek administracji ogólnouczelnianej;
  • zakup, dystrybucja i prowadzenie wykazu ogólnouniwersyteckiego oprogramowania i licencji, certyfikatów i podpisów elektronicznych oraz zarządzanie serwerami licencji oprogramowania ogólnouczelnianego;
  • koordynacja zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej;
  • organizacja i koordynacja szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi ogólnouczelnianych systemów informatycznych;
  • organizacja i koordynacja szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek administracji ogólnouczelnianej;
  • udzielanie informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych (HelpDesk) zgłaszanych przez pracowników Uniwersytetu.