System centralnej poczty elektronicznej UJ

Informujemy, iż Uniwersytet Jagielloński uruchomił dla pracowników nowoczesny system poczty elektronicznej, oferujący jego użytkownikom wiele nowych  funkcjonalności i możliwości. System działa w oparciu o nową, lokalną infrastrukturę sprzętową UJ.

Poczta

Oprócz wysyłania i odbierania poczty, w programie można tworzyć listy dystrybucyjne i grupy adresowe, można tworzyć reguły dla poczty przychodzącej.

Pocztę można obsługiwać za pomocą programu Microsoft Outlook lub innego klienta pocztowego lub z dowolnego komputera na świecie z dostępem do Internetu przez dowolną przeglądarkę poprzez stronę http://owa.uj.edu.pl oraz na urządzeniach mobilnych, które obsługują technologię ActiveSync. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją.

Kalendarz

Pozwala na tworzenie terminów i wydarzeń, organizowanie spotkań, również z innymi uczestnikami, tworzenie harmonogramów dla grup, udostępnianie własnych kalendarzy oraz zarządzanie kalendarzami innych użytkowników Zapraszamy do zapoznania się z  instrukcją .

Kontakty (Osoby)

Umożliwiają tworzenie własnej bazy kontaktów. Standardowo dostępny jest katalog Kontakty, przechowywany na serwerze oraz katalog Kontakty w Foldery osobiste, przechowywany na lokalnym komputerze użytkownika. Można również tworzyć i udostępniać innym użytkownikom dodatkowe katalogi kontaktów. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją.

Zadania

Zamiast przechowywać listę zadań  w formie papierowej lub w postaci arkusza kalkulacyjnego, można skorzystać z opcji Zadania w programie MS Outlook. Pozwala to na zarządzanie zadaniami, śledzenie postępu zadań i przesyłanie powiadomień. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją.

Notatki

Służą do przechowywania informacji w formie tekstowej. Można je przechowywać w dowolnym miejscu na komputerze. Notatkę można utworzyć z poziomu dowolnego folderu w programie. Zapraszamy do zapoznania się z  instrukcją. 

 

Opis sprawdzania pisowni językowej w OWA
w przeglądarkach Internet Explorer oraz Mozilla Firefox d
ostępny jest na stronie

 

Problemy z pocztą można zgłaszać:

  • za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.pomocit.uj.edu.pl/,
  • mailowo na adres pomocit@uj.edu.pl,
  • telefonicznie 12 663 10 10, 12 663 10 11, 12 663 10 12 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30).

 

Regulamin centralnej poczty dostępny jest na stronie


Szczegółowe informacje na temat systemu poczty elektronicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim można znaleźć na stronach Pomocy IT: