Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obsługa systemu Windows 10 - najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące obsługi systemu Microsoft Windows 10. Liczymy na to, że zamieszczone odpowiedzi ułatwią i usprawnią korzystanie z systemu Microsoft Windows.

 

Najłatwiejszym sposobem na zmianę hasła jest jednoczesne wciśnięcie klawiszy: CTRL+ALT+DELETE na klawiaturze komputera i wybór opcji Zmień hasło.

Hasło do konta Windows można również zmienić przy pomocy panelu sterowania. Aby otworzyć panel sterowania, należy kliknąć na logo Windows,

a następnie w panelu wyszukiwania wpisać panel sterowania. Należy kliknąć w Panel sterowania aplikacja, która pokaże się w rezulatatach wyszukiwania.

Należy zmienić układ ikon na małe, aby wyświetlić więcej opcji naraz.

 

Następnie należy kliknąć ikonę „Konta użytkowników”.

 

Po wybraniu tej zakładki, otworzy się okno, w którym można zmienić typ konta, zmienić ustawienia lub hasło.

 

Po kliknięciu w „Zarządzaj innym kontem”, pokaże się lista kont i należy wybrać konto, dla którego chcemy zmienić hasło. Aby przejść do zmiany hasła, należy kliknąć opcję "Zmień hasło".

 

Po kliknięciu w opcję „Zmień hasło”, zostaną wyświetlone poniższe opcje, po wpisaniu nowych danych i ich zaakceptowaniu, nowe hasło zostanie ustawione.

 

Po aktualizacji systemu Windows na pasku zadań pojawia się informacja o aktualnej pogodzie.

 

Aby usunąć tę informację, należy kliknąć na pasku zadań prawym klawiszem myszy, w menu, które się pojawi najechać na pozycję "Wiadomości i zainteresowania", a na liście, która wtedy automatycznie się rozwinie należy kliknąć na opcję "Wyłącz".

 

Jeśli program jest aktualnie otwarty, jego ikonka wyświetla się na pasku zadań. Aby dodać go na stałe do paska zadań, proszę prawym przyciskiem myszy kliknąć w ikonkę, po czym wybrać opcję „Przypnij do paska zadań”.

 

Aby powiększyć okienko, należy wybrać drugą z trzech ikonek wyświetlonych w prawym górnym rogu aplikacji, opisanej jako „Maksymalizuj”, wtedy okno zostanie rozciągnięte na całą powierzchnię ekranu.

 

 

Można również powiększyć okno klikając na górny pasek aplikacji  prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję MAKSYMALIZUJ.

 

Trzecim sposobem jest „złapanie” kursorem programu za górny pasek i podciągnięcie go do samej góry ekranu, co również spowoduje jego rozciągnięcie na cały ekran.

 

Aby zmienić tapetę, należy nacisnąć prawy przycisk myszy na pulpicie (w miejscu, gdzie nie ma żadnych ikonek) i wybrać opcję "Personalizuj"

 

Następnie wybrać jedną z domyślnych tapet (ramka niebieska) lub PRZEGLĄDAJ (ramka pomarańczowa) w celu ustawienia wybranego przez nas zdjęcia znajdującego się na naszym komputerze.

 

Należy postępować tak samo, jak przy wyborze tapety, tylko zamiast opcji "Personalizuj", należy wybrać opcję "Ustawienia ekranu".

 

Następnie należy rozwinąć listę dostępnych rozdzielczości ekranu przy opcji "Rozdzielczość wyświetlacza" i wybrać żądaną rozdzielczość. Przy jednej z rozdzielczości może w nawiasie pojawić się komunikat "(zalecana)". Rozdzielczość tak oznaczona jest sugerowana przez system, jako optymalna dla aktualnie zainstalowanego wyświetlacza (monitora, ekranu komputera przenośnego).

 

Pobrany plik znajdzie się w folderze Pobrane (patrz punkt "Pobrałem plik z Internetu / MS Teams, gdzie go znajdę?").

 

Aby uruchomić dowolny program jako administrator, należy raz kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesujący nas program i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”.

 

Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku pytania nr 1, w lewym dolnym rogu ekranu proszę kliknąć na ikonkę lupy, i wpisać nazwę pliku którego szukamy.

 

Aby wyciszyć komputer proszę kliknąć w ikonkę głośnika, umiejscowionej w prawym dolnym rogu ekranu.

 

Następnie, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność, proszę odpowiednio przesunąć suwak poziomu głośności komputera. Z kolei, aby wyciszyć całkowicie komputer, proszę kliknąć w miejscu zaznaczonym poniżej.

 

Można również wyciszyć dźwięki systemowe, aby to zrobić proszę prawym przyciskiem myszy kliknąć w ikonkę zaznaczoną powyżej w pomarańczowej ramce i wybrać OTWÓRZ MIKSER GŁOŚNOŚCI, gdzie suwakami możemy ustalić poziom głośności wybranych aplikacji.

 

Aby skopiować lub przenieść plik proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesujący nas plik, następnie wybrać opcję która nas interesuje.

 

Aby przenieść plik w konkretne miejsce, należy wybrać opcję "Wytnij", następnie w miejscu docelowym kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu folderu i analogicznie wybrać opcję WKLEJ.

 

Przy zapisie pliku np. w programie MS Word, należy wybrać opcję "Zapisz jako" i wskazać miejsce zapisu pliku, np. folder Dokumenty.

 

Następnie należy kliknąć strzałkę obok opcji "Zapisz jako typ:" i z listy, która się rozwinie wybrać "Plik PDF" (jak na ilustracji poniżej).

 

Aby wyeksportować plik do formatu PDF, należy w menu programu pakietu Office (np. Word lub Excel) wybrać opcję Plik, a następnie w menu wybrać opcję Eksportuj.

 

Następnie należy wybrać opcję "Utwórz plik PDF/XPS".

 

W kolejnym oknie należy wybrać opcję Publikuj.

 

W celu sprawdzenia miejsca na dysku, kliknij na pasku zadań w ikonkę "Eksplorator plików".

 

Następnie wybierz zakładkę "Ten komputer", w miejscu zielonego prostokąta pojawią się wszystkie dyski w komputerze wraz z informacją ilości wolnego i zajętego miejsca..

 

Bezpośrednie usunięcie dysku zewnętrznego podłączonego przez USB (np. pendrive) z komputera może spowodować uszkodzenie danych, które się na nim znajdują. Aby bezpiecznie odłączyć dysk zewnętrzny, należy kliknąć na ikonce napędu zewnętrznego (tak, jak na poniższym obrazku) znajdującej się na pasku zadań.

 

Następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Wysuń ...", gdzie w miejscu kropek będzie widoczna nazwa urządzenia USB, które ma zostać odłączone.

 

Aby opróżnić kosz, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonkę kosza znajdującą się na pulpicie i wybrać opcję "Opróżnij kosz". Należy pamiętać, że po opróżnieniu kosza wszystkie znajdujące się w nim pliki i foldery zostaną trwale usunięte.

 

Należy w pustym miejscu na pulpicie kliknąć prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać z menu opcję "Nowy >" i wybrać Folder.

 

Sposób 1: należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na widoczną na pulpicie ikonę Ten komputer i wybrać z listy opcję Właściwości.

 

Sposób 2: należy kliknąć ikonę Eksploratora Windows na pasku zadań, a następnie najechać kursorem na Ten komputer, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Właściwości.

Po wybraniu tej opcji ukaże się specyfikacja komputera.

 

Czasami może zdarzyć się że po zalogowaniu do Windows, wczyta się całkowicie czarny ekran, bez ikonek i innych rzeczy, które były wcześniej na pulpicie. W przeważającej części przypadków pomaga w tej sytuacji ponowne uruchomienie komputera.

 

Może zdarzyć się że plik instalacyjny nie otworzy się od razu na ekranie. Należy wtedy zwrócić uwagę, czy na pasku zadań nie pojawiła się mrugająca ikonka tarczy. Należy w nią kliknąć i wywołać na główny ekran, a następnie postępować zgodnie z informacją instalatora.