Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Brak możliwości zamawiania i odnawiania podpisów elektronicznych

Informujemy, że dotychczasowa umowa nr 75.524.2022 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Enigma na zakup lub przedłużanie już posiadanych podpisów kwalifikowanych w firmie CenCert została zakończona z powodu wyczerpania określonej w niej kwoty.

W związku z tym obecnie nie ma możliwości zamawiania oraz odnawiania podpisów elektronicznych.

Aktualnie trwają prace zmierzające do jak najszybszego podpisania nowej umowy. Wszelkie informacje na ten temat będą zamieszczane na tej stronie.