Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpis elektroniczny

Uniwersytet Jagielloński zawarł umowę umożliwiającą zakup nowych oraz przedłużanie już posiadanych podpisów (certyfikatów) elektronicznych dla pracowników UJ. Szczegółowy cennik oraz opis procedury uzyskiwania podpisu dostępne są poniżej po zalogowaniu.

Procedura składania wniosków o zakup lub przedłużanie już posiadanych podpisów kwalifikowanych wykorzystywanych na potrzeby realizowanych w UJ (bez Collegium Medicum) projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jest opisana na stronie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpis elektroniczny

Treść dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpis elektroniczny (dla doktorantów UJ)

Treść dostępna dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się