Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpis elektroniczny

W dniu 31 marca 2022 roku została zawarta umowa nr 75.524.2022 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Enigma na zakup lub przedłużanie już posiadanych podpisów kwalifikowanych w firmie CenCert. Umowa obowiązuje przez 24 miesiące lub do wyczerpania kwoty z umowy.

Uwaga: jeśli zakup podpisu lub jego odnowienie jest finansowane z projektu zewnętrznego, to należy skorzystać z procedury opisanej na stronie Centrum Wsparcia Nauki.

Ważna informacja dotycząca wymiany kart

Firma CenCert podjęła decyzję o wymianie części kart do podpisu elektronicznego na nowe. Karty podlegające wymianie będą działać do 31 grudnia 2022 roku. Użytkownicy tych kart otrzymali od firmy pocztą elektroniczną powiadomienia o tym fakcie. W powiadomieniach tych podane są sposoby uzyskania nowej karty.

Osoby, które zakupiły podpis elektroniczny w ramach umowy zawartej przez Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą CenCert i otrzymały takie powiadomienie, proszone są o wstrzymanie się od wszelkich działań do momentu uzgodnienia z firmą CenCert procedury wymiany kart dostarczonych w ramach w/w umowy. Aktualnie trwają rozmowy z firmą mające na celu określenie takiej procedury.

Wszelkie informacje będą na bieżąco dostępne na tej stronie (https://dui.uj.edu.pl/podpiselektroniczny).
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak uzyskać lub odnowić podpis

Treść dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak uzyskać lub odnowić podpis

Treść dostępna dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się