Aby ustawić przekierowanie należy:

1. zalogować się do swojej pracowniczej skrzynki pocztowej poprzez stronę www http://owa.uj.edu.pl
2. po zalogowaniu, proszę przejść do zakładki "Kontakty",
3. w zakładce "Kontakty" należy wybrać opcję "nowy", potem "utwórz kontakt" i wpisać adres e-mail, na który chce się przekierować pocztę,
4. po wpisaniu adresu, należy zapisać ustawienia (opcja "zapisz"),
5. wrócić do zakładki "Poczta",
6. kliknąć w ikonę koła zębatego znajdującą się obok imienia i nazwiska zalogowanego użytkownika i wybrać pozycję "opcje",
7. następnie spośród opcji dostępnych po lewej stronie ekranu należy wybrać "organizowanie wiadomości e-mail",
8. w oknie "reguły skrzynki odbiorczej" kliknąć w ikonę plusa, z rozwijanego paska opcji wybrać opcję "utwórz nową regułę dla wiadomości przychodzących",
9. uzupełnić pola według schematu:
   - Nazwa: Przekaż (lub dowolna inna nazwa tworzonej reguły)
   - *Gdy nadejdzie wiadomość i: zastosuj do wszystkich wiadomości
   - wykonaj następujące czynności: przekieruj wiadomość do. W tym momencie system OWA powinien automatycznie otworzyć książkę adresową Użytkownika, z której wybrać należy dodany w pkt 3 tej instrukcji adres e-mail, na który chcemy przekierować pocztę. Dodajemy poprzez kliknięcie plusa po prawej stronie nazwy naszego kontaktu i potwierdzamy klikając "ok". Nazwa dodanego kontaktu-przekierowania wyświetli się obok pozycji "przekieruj wiadomość do",
10. kliknąć "Więcej opcji" i odznaczyć pole "Zatrzymaj przetwarzanie kolejnych reguł", które znajduje się powyżej pola Nazwa.

Jeżeli chcemy aby na serwerze UJ były przechowywane kopie naszych wiadomości należy przejść do pkt 12.

11. aby na koncie pocztowym nie były przechowywane kopie wiadomości należy wybrać "więcej opcji" -> "dodaj akcję"; należy wybrać opcję "przenieś, kopiuj lub usuń" - "usuń wiadomość" (UWAGA: ustawienie opcji "usuń wiadomość" powoduje, że wiadomości kierowane na adres uniwersytecki Użytkownika NIE BĘDĄ PRZECHOWYWANE na serwerze uniwersyteckim, tylko automatycznie przenoszone na adres przekierowania),
12. wybrać opcję "zapisz regułę"

Po zastosowaniu powyższej procedury interfejs OWA powinien zacząć poprawnie przesyłać wiadomości na adres ustawionego przez Użytkownika przekierowania.

Tak utworzona reguła, będzie przekazywała na inne konto pocztowe wiadomości przychodzące, z zachowaniem pola nadawcy. Niniejsza reguła nie obejmuje wiadomości zaklasyfikowanych jako spam, które są umieszczane w katalogu Wiadomości – śmieci z pominięciem katalogu Skrzynka odbiorcza. Jeżeli chcemy widzieć wiadomości będące spamem na koncie zewnętrznym to w oknie reguły skrzynki odbiorczej należy:

1. zalogować się do swojej pracowniczej skrzynki pocztowej poprzez stronę www http://owa.uj.edu.pl
2. kliknąć w ikonę koła zębatego znajdującą się obok imienia i nazwiska zalogowanego użytkownika i wybrać pozycję "opcje",
3. następnie spośród opcji dostępnych po lewej stronie ekranu należy wybrać "organizowanie wiadomości e-mail",
4. w oknie "reguły skrzynki odbiorczej" kliknąć w ikonę plusa, z rozwijanego paska opcji wybrać opcję "utwórz nową regułę dla wiadomości przychodzących",
5. uzupełnić pola według schematu:
   - Nazwa: Spam (lub dowolna inna nazwa tworzonej reguły)
   - *Gdy nadejdzie wiadomość i: Zawiera ona następujące wyrazy w temacie...
   - w oknie, które się wyświetli należy wpisać: Spam (lub inną wybraną przez użytkownika nazwę reguły) i kliknąć w ikonę plusa aby fraza została dodana do naszego słownika, a następnie potwierdzić przyciskiem OK
   - wykonaj następujące czynności: przenieś wiadomość do folderu... -> wybieramy Skrzynka odbiorcza i klikamy OK
6. kliknąć "Więcej opcji" i odznaczyć pole "Zatrzymaj przetwarzanie kolejnych reguł", które znajduje się powyżej pola Nazwa.
7. wybrać opcję "zapisz regułę".