Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Usług Informatycznych

    Do podstawowych zadań Działu Usług Informatycznych należy organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie działań związanych z komputerowym wspomaganiem działalności administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadania Działu obejmują m.in.:

  • informatyczna obsługa infrastruktury IT w jednostkach administracji ogólnouczelnianej UJ oraz wsparcie użytkowników w jej wykorzystaniu,
  • koordynacja zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ,
  • wsparcie użytkowników w administracji ogólnouczelnianej UJ w zakresie korzystania z systemu ePUAP oraz administracja uprawnieniami kont służbowych UJ w systemie ePUAP,
  • zarządzanie ogólnouczelnianymi licencjami na oprogramowanie, dystrybucja nośników oraz zarządzanie podpisami elektronicznymi,
  • zarządzanie centralną siecią bezprzewodową UJ,
  • obsługa elektronicznego systemu do głosowania – zapewnienie poprawnego funkcjonowania sprzętu, udostępnianie elementów systemu jednostkom organizacyjnym UJ, szkolenie osób zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych UJ w zakresie obsługi i administrowania systemem.