Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Systat Software PeakFit

logo_POIS   flaga UE


Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Uniwersytet Jagielloński zakupił bezterminową licencję programu PeakFit 4.12 firmy Systat Software  do analizy danych wielowierzchołkowych.

Zakupiona przez Uniwersytet licencja pozwala na instalację programu na nieograniczonej liczbie komputerów podłączonych do sieci uczelnianej i uruchamianie (działanie) programu maksymalnie na 5 stanowiskach w jednym czasie - manager licencji kontroluje ilość jednoczesnych uruchomień programu w sieci.

Oprogramowanie PeakFit, w ramach zakupionej licencji, można stosować wyłącznie w celach niekomercyjnych i dydaktyczno-naukowych.

Program PeakFit jest szybkim narzędziem do analizy danych wielowierzchołkowych. Używając jednej z trzech metod, automatycznie określa do 100 wierzchołków. Posiada ponad 80 wbudowanych modeli funkcji aproksymujacych wraz z możliwością stworzenia biblioteki użytkownika. PeakFit czyta pliki w formatach: ASCII, AIA chromatography, Excel, dBase, DIF, Quattro Pro, Lotus 1-2-3 oraz SigmaPlot.

Główne własności programu:

  • automatyczne separacja do 100 wierzchołków
  • bogata bibliotek modeli
  • wygładzanie danych i filtry cyfrowe
  • automatyczne określanie funkcji bazowej
  • graficzna aktywacja i deaktywacja estymacji

Bardziej szczegółowy opis programu znajduje sie na stronach dystrybutora: http://www.gambit.net.pl/systat oraz producenta: http://www.sigmaplot.com/products/peakfit.

Manual w wersji drukowanej dostępny jest w czytelni biblioteki Wydziału Chemii UJ, ul. Ingardena 3.

Program można pobrać po zalogowaniu się do portalu i wypełnieniu poniższego formularza.

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się