ODTWORZENIE KSIĄŻKI ADRESOWEJ (KONTAKTÓW) PRACOWNICZEGO KONTA POCZTOWEGO

Instrukcja migracji książki:  pobierz

Plik do pobraniaThunderbirdMigracja

Prosimy o napisanie wiadomości na adres pomocit@uj.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując odpowiednie sformułowanie: PROŚBA O ODTWORZENIE KSIĄŻKI ADRESOWEJ PRACOWNICZEGO KONTA POCZTOWEGO.
W odpowiedzi na wiadomość otrzymają Państwo maila z załącznikiem w którym będzie odpowiednio spreparowany plik zawierający państwa książkę adresową. Plik ten wykorzystają Państwo w poniższej procedurze.

Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę migracji Książki Adresowej należy:

1. utworzyć na dysku C: tymczasowy katalog "Moje Adresy",
2. zapisać w tym katalogu otrzymany plik zawierający Książkę Adresową,
3. przejść na stronę  https://ujchmura-my.sharepoint.com/personal... i pobrać plik ThunderbirdMigracja.exe - zapisz go w katalogu "Moje Adresy"
4. uruchomić ThunderbirdMigracja.exe - nastąpi rozpakowanie plików w katalogu bieżącym.
5. Uruchomić program ThunderbirdPortable.exe, który znajduje się w katalogu moje adresy\ThunderbirdPortable.
6. Po uruchomieniu programu Thunderbird, należy na ekranie startowym wybrać w menu "Narzędzia" zakładkę ExQuilla -> Add Microsoft Exchange (Dodaj Microsoft Exchange).
8. Gdy otworzy się kolejne okno opcji, należy wpisać kolejno:
- pełny adres e-mail użytkownika
- hasło do skrzynki pocztowej
- wybrać ustawienie "login with e-mail address (recommended)",
9. gdy otworzy się nowe okno Add Microsoft Exchange Account, należy:
- wybrać opcję "do auto discover", po jej wybraniu klient pocztowy automatycznie sprawdza ustawienia użytkownika. Gdy klient zakończy sprawdzanie ustawień, należy nacisnąć przycisk "Dalej",
10. w ostatnim oknie program przeprowadza weryfikację i potwierdza wprowadzone dane, po weryfikacji można nacisnąć przycisk "Zakończ",
11. następnie należy wybrać opcję "Narzędzia" -> "Książka Adresowa",
12. gdy otworzy się okno Książki Adresowej, należy wybrać opcję "Narzędzia" i "Importuj",
13. W nowo otwartym oknie Kreatora Importu należy wybrać opcję "Książki Adresowe",
14. w kolejnym oknie wybrać opcję "Plik tekstowy (LDIF, .tab, .csv, .txt)", a następnie wybrać poprzednio przygotowany plik z kontaktami użytkownika, po przeprowadzeniu procedury kliknąć "Zakończ".
15. Na liście dostępnych książek adresowych po lewej stronie ekranu powinien pojawić się folder z kontaktami użytkownika o nazwie takiej jak nazwa pliku z kontaktami, którą Państwo otrzymali drogą mailową. W folderze tym należy zaznaczyć wszystkie kontakty i następnie przeciągnąć je do katalogu /@uj.edu.pl/Kontakty. Wtedy nastąpi synchronizacja kontaktów.
16. Po poprawnym zakończeniu procedury należy usunąć cały katalog "moje adresy" - procedura ta nie wymaga odinstalowywania jakiejkolwiek aplikacji, ani usuwania skonfigurowanego konta pocztowego.