» Instrukcja konfiguracji poczty MS Exchange dla klienta pocztowego MS Outlook

 

Konfigurację zalecamy przeprowadzić przy wyłączonym OUTLOOKU.

Nie będzie wówczas problemu z pierwszą konfiguracją skrzynki pocztowej.

 1. Wchodzimy w panel sterowania -> Poczta (32 bitowy) lub Poczta (64 bitowy) – w zależności od zainstalowanego pakietu MS OFFICE. Klikamy następnie na Konta e-mail.
 2. Otworzy się okno - Konfiguracja poczty, w którym klikamy przycisk "Konta e-mail..."
 3. Wyświetli się okno "Ustawienia kont", gdzie w zakładce "e-mail" naciskamy przycisko "Nowy..."
 4. W oknie "Dodaje nowe konto" wypełniamy wszystkie pozycje zgodnie z załączonym wzorem i naciskamy przycisk "Dalej"
   
 5. Jezeli wprowadzone przez nas dane są prawidłowe, program sam wykryje ustawienia serwera poczty i wyświetli komunikat "Konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane".
 6. Klikamy przycisk zakończ i już możemy uruchomić program MS Outlook.

Należy pamiętać, że po pierwszym uruchomieniu klienta pocztowego MS Outlook nastąpi pierwsza synchronizacja poczty, która może potrwać nawet kilka minut. Dopiero po niej będą widoczne wszystkie wiadomości na naszym koncie.

Osoby, które dokonały migracji ze starej poczty informujemy, że migrowane są wiadomości z zachowaniem struktury folderów stąd elementów wysłanych należy szukać również w katalogu SENT.

Instrukcja konfiguracji klienta pocztowego można również pobrać ze strony

Nie będzie wówczas problemu z pierwszą konfiguracją skrzynki pocztowej.

 1. Wchodzimy w panel sterowania -> Poczta (32 bitowy) lub Poczta (64 bitowy) – w zależności od zainstalowanego pakietu MS OFFICE. Klikamy następnie na Konta e-mail.
 2. Otworzy się okno - Konfiguracja poczty, w którym klikamy przycisk "Konta e-mail..."
 3. Wyświetli się okno "Ustawienia kont", gdzie w zakładce "e-mail" naciskamy przycisko "Nowy..."
 4. W oknie "Dodaje nowe konto" wypełniamy wszystkie pozycje zgodnie z załączonym wzorem i naciskamy przycisk "Dalej"
   
 5. Jezeli wprowadzone przez nas dane są prawidłowe, program sam wykryje ustawienia serwera poczty i wyświetli komunikat "Konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane".
 6. Klikamy przycisk zakończ i już możemy uruchomić program MS Outlook.

Należy pamiętać, że po pierwszym uruchomieniu klienta pocztowego MS Outlook nastąpi pierwsza synchronizacja poczty, która może potrwać nawet kilka minut. Dopiero po niej będą widoczne wszystkie wiadomości na naszym koncie.

Osoby, które dokonały migracji ze starej poczty informujemy, że migrowane są wiadomości z zachowaniem struktury folderów stąd elementów wysłanych należy szukać również w katalogu SENT.

Instrukcja konfiguracji klienta pocztowego można również pobrać ze strony

» Instrukcja konfiguracji poczty MS Exchange dla klienta pocztowego Thunderbird

Konfiguracje Thunderbirda przeprowadzamy we wnątrz programu.

 1. Uruchamiamy program Thunderbird.
 2. W programie z listy rozwijalnej wybieramy pole Plik -> Nowy adres e-mail...
 3. Otworzy się okno "Witam w programie Thunderbird" gdzie wybieramy opcje "Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail".
 4. Uruchomi się okienko konfiguracji konta e-mail. Wypełniamy odpowiednie pola dotyczące użytkownika i wybieramy ikonkę "Kontynuj".
 5. Następnie wybieramy konfiguracje zaawansowaną.
 6. Wypełniamy odpowiednie adresy serwerów: 
  * dla imapa jest to : imapex.uj.edu.pl na porcie 993
  * dla smtpa to mail.uj.edu.pl na porcie 465
 7. Na końcu klikamy przycisk "Gotowe".

 

Należy pamiętać, że po pierwszym uruchomieniu klienta pocztowego nastąpi pierwsza synchronizacja poczty, która może potrwać nawet kilka minut. Dopiero po niej będą widoczne wszystkie wiadomości na naszym koncie.

Osoby, które dokonały migracji ze starej poczty informujemy, że migrowane są wiadomości z zachowaniem struktury folderów stąd elementów wysłanych należy szukać również w katalogu Elementy Wysłane.

Instrukcje konfiguracji klienta pocztowego można również pobrać ze strony

» Zmiana konfiguracji klienta pocztowego MS Outlook dla poczty pracowniczej

 

Zmianę Konfiguracji zalecamy przeprowadzić przy wyłączonym OUTLOOKU.

Nie będzie wówczas problemu z konfiguracją skrzynki pocztowej.

 1. Wchodzimy w panel sterowania -> Poczta (32 bitowy) lub Poczta (64 bitowy) – w zależności od zainstalowanego pakietu MS OFFICE. Klikamy następnie na Konta e-mail.
 2. Otworzy się okno - Konfiguracja poczty, w którym klikamy przycisk "Konta e-mail..."
 3. Wyświetli się okno "Ustawienia kont", gdzie w zakładce "e-mail" zaznaczamy nasze konto UJ i naciskamy przycisk zmień.
 

W oknie "Zmień konto" w polu serwer poczty wychodzącej zmieniamy mail.uj.edu.pl na imapex.uj.edu.pl wg. załączonego wzoru i naciskamy przycisk "Dalej"

   Jezeli wprowadzone przez nas dane są prawidłowe, program sam wykryje ustawienia serwera poczty i wyświetli komunikat "Konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane".

 

Instrukcja konfiguracji klienta pocztowego można również pobrać ze strony

» Zmiana konfiguracji klienta pocztowego Thunderbird dla poczty pracowniczej

Konfiguracje Thunderbirda przeprowadzamy wewnątrz programu.

 1. Uruchamiamy program Thunderbird.
 2. W menu „Narzędzia” wybieramy pozycję „Konfiguracja kont”.
 3. Otworzy się okno „Konfiguracja kont”, w który m wybieramy pozycję „Konfiguracja serwera” znajdującą się poniżej naszego adresu e-mail UJ.
 4. W polu „Nazwa serwera” należy zamienić wartość „mail.uj.edu.pl” na „imapex.uj.edu.pl”
 5. Na końcu klikamy przycisk „OK.”

 6.  

 

Instrukcje konfiguracji klienta pocztowego można również pobrać ze strony