Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie Noldus EthoVision

logo_POIS   flaga UE


Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Uniwersytet Jagielloński zakupił bezterminową licencję programu EthoVision XT v. 8.5 firmy Noldus Information Technology służącego do badania charakterystyki ruchu zwierząt i mikroorganizmów wykorzystywanej w badaniach ekologicznych i pokrewnych.

Zakupiona przez Uniwersytet  licencja pozwala na instalowanie i korzystanie z programu EthoVision XT na dowolnej ilości komputerów bez ograniczenia ich umiejscowienia, przy czym możliwość dokonywania zapisów i wstępnej analizy sygnałów wideo wymaga specjalizowanego oprzyrządowania hardwarowego oraz użycia klucza USB  – moduły analityczne nie mają tych ograniczeń umożliwiając dokonywanie opracowań zarejestrowanych trajektorii ruchu.

Producent nie stawia żadnych ograniczeń celów, do jakich może być użyte oprogramowanie.

EthoVision XT

Program EthoVision XT jest pakietem modułów umożliwiających badania charakterystyki ruchu zwierząt (a w zasadzie dowolnych poruszających się obiektów). Program dokonuje konwersji informacji z plików video na informację o trajektorii przemieszczających się obiektów i dokonuje analizy tej trajektorii, zwracając informacje o parametrach takich jak przebyta droga, prędkość poruszania się, zmiany kierunku ruchu, czas przebywania w określonych strefach obserwowanej areny, odległość od wyróżnionych punktów, itp. Pozwala też organizować protokoły obserwacyjne w taki sposób, by zapisy trajektorii zaczynały się i kończyły po spełnieniu zadanych warunków (np. dotarciu śledzonego osobnika do określonego miejsca). Pakiet umożliwia  także obserwacje pojedynczych osobników na wielu arenach równocześnie albo kilku osobników poruszających się na jednej arenie.

Bardziej szczegółowy opis programu znajduje sie na stronie producenta: EthoVision XT.

Aby pobrać obraz płyty instalacyjnej, należy się zalogować.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Treść dostępna po zalogowaniu! Zaloguj się