Dział Usług Informatycznych

O Dziale...

    Do podstawowych zadań Działu Usług Informatycznych należy organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie działań związanych z komputerowym wspomaganiem działalności administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadania Działu obejmują:

  • wdrażanie wybranych projektów dotyczących informatyzacji Uniwersytetu, we współpracy z innymi merytorycznie właściwymi jednostkami organizacyjnymi;
  • tworzenie i aktualizacja bazy usług i systemów informatycznych w Uniwersytecie oraz koordynacja zarządzania kontami w ogólnouczelnianych systemach informatycznych;
  • zarządzanie kontami sieci Wi-Fi, obsługa techniczna odbiorników Digital Signage, a także wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z systemu ePUAP;
  • informatyczna obsługa sieci lokalnych i stanowisk komputerowych jednostek administracji ogólnouczelnianej;
  • zakup, dystrybucja i prowadzenie wykazu ogólnouniwersyteckiego oprogramowania i licencji, certyfikatów i podpisów elektronicznych oraz zarządzanie serwerami licencji oprogramowania ogólnouczelnianego;
  • koordynacja zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej;
  • organizacja i koordynacja szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi ogólnouczelnianych systemów informatycznych;
  • organizacja i koordynacja szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek administracji ogólnouczelnianej;
  • udzielanie informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych (HelpDesk) zgłaszanych przez pracowników Uniwersytetu.