Zakończenie migracji kont funkcyjnych/organizacyjnych

Szanowni Państwo,

Zakończono automatyczną migrację kont funkcyjnych/organizacyjnych, które nie zostały przez użytkowników przeniesione na nowy system pocztowy w wyznaczonym terminie.

Ze względów technicznych nie był możliwe niezauważalne dla użytkownika przeniesienie konta. Jeśli Państwo stwierdzają niemożność wysłania lub odczytania wiadomości na tym koncie, oznacza to, iż konto zostało zmigrowane.

Ponowne korzystanie z konta w nowym systemie wymaga wykonania przez użytkownika aktywacji na stronie
https://idm.uj.edu.pl/useractivation

Osoby wykorzystujące książkę adresową na starym systemie proszone są o zapoznanie się ze sposobem jej migracji, gdyż nie może ona być przeniesiona automatycznie. Informacje dot. migracji książki adresowej dostępne są pod adresem:
http://www.dui.uj.edu.pl/migracja-ksiazki-adresowej

Kwestie związane z migracją proszę zgłaszać do zespołu obsługi użytkowników – Pomoc informatyczna UJ w ramach Działu Usług Informatycznych:

• poprzez stronę http://www.pomocit.uj.edu.pl

• telefonicznie: 12 663 1010, 12 663 1011, 12 663 1012


Z wyrazami szacunku
Zespół Działu Infrastruktury Sieciowej UJ

Rozpoczęcie automatycznej migracji kont pracowniczych

------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. Informatycznych - prof. Armenem Edigarianem – informujemy, iż ze względu na planowane w lipcu wyłączenie starego systemu pocztowego, konta, które nie zostały zmigrowane do nowego systemu pocztowego w ustalonym terminie,  objęte będą począwszy od dn. 20 czerwca 2016r. procesem migracji automatycznej.

Ze względów technicznych nie jest możliwe niezauważalne dla użytkownika przeniesienie konta. Jeśli Państwo stwierdzą niemożność wysłania lub odczytania wiadomości na tym koncie, będzie to oznaczać, iż konto zostało zmigrowane lub właśnie trwa jego migracja.

Ponowne korzystanie z konta w nowym systemie wymaga wykonania przez Państwa aktywacji na stronie
https://idm.uj.edu.pl/useractivation

Osoby wykorzystujące książkę adresową na starym systemie proszone są o zapoznanie się ze sposobem jej migracji, gdyż nie może ona być przeniesiona automatycznie. Informacje dot. migracji książki adresowej dostępne są pod adresem:
http://www.dui.uj.edu.pl/migracja-ksiazki-adresowej

Osoby odbierające pocztę uniwersytecką na kontach zewnętrznych będą musiały zdefiniować reguły przekierowań zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem:
http://www.dui.uj.edu.pl/procedura-przekierowania-owa

Kwestie związane z migracją proszę zgłaszać do zespołu obsługi użytkowników – Pomoc informatyczna UJ w ramach Działu Usług Informatycznych:

• poprzez stronę http://www.pomocit.uj.edu.pl

• telefonicznie: 12 663 1010, 12 663 1011, 12 663 1012


Z wyrazami szacunku
Zespół Działu Infrastruktury Sieciowej UJ